Po lekcjach

Szkolny Klub Wolontariusza

rok szkolny 2014-3015

Wykaz zajęć dodatkowych

rok szkolny 2014-3015

W tym roku szkolnym nauczyciele przygotowali bogatš ofertę zajec dodatkowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 3. W załšcznikach wykaz proponowanych zajęć.

Zajęcia dla uczniów gimnazjum.
Zajęcia dla uczniów liceum.

Kółko biologiczne

Projekty i doświadczenia


W czasie zajęć pozalekcyjnych uczniowie projektują i przeprowadzają doświadczenia i obserwacje naukowe, których efektem są sprawozdania w formie prezentacji multimedialnych. Materiał do badań pochodzi z własnych zbiorów, dokonywanych w czasie zajęć terenowych oraz wycieczek przedmiotowych. To co wypracujemy sami ma dla nas największą wartość. Projekty uczniowskie kwalifikują nas do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej, a wiedza i umiejętności procentują w czasie konkursów przedmiotowych, egzaminu maturalnego oraz pozwala nam planować przyszłość w oparciu o studia przyrodnicze. Opiekunem kółka jest pan Grzegorz Dudziak.


[ Pokaż zdjęcia ]

Kółko teatralne

"Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą" (Novalis)

Od 2010 roku działa w Zespole Szkół nr 3 kółko
Co robimy ?
Pracujemy nad warsztatem aktora, wybieramy wspólnie przedstawienia teatralne, poznajemy samych siebie, ćwiczymy swój umysł, aby pozwalał sobie na kreatywne rozwiązania, uczymy się kreować postać sceniczną.
Opiekunką kółka jest pani Beata Słońska.

SZKOLNA GRUPA PRAW CZŁOWIEKA


Jest to jedno z najstarszych kół zainteresowań w naszej szkole, gdyż działa nieprzerwanie od 2004 roku. Grupa podejmuje różnorakie działania mające na celu kształtowanie postaw otwartości i tolerancji. Co roku organizuje Maraton Pisania Listów Amnesty International, a ponadto warsztaty i akcje, np. "Stop przemocy wobec kobiet", "Stop torturom". Aktualnie bierze udział w ogólnopolskim projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Nienawiść. Jestem przeciw!”
(https://www.facebook.com/pages/Nienawi%C5%9B%C4%87-Szkolna-Grupa-Praw-Cz%C5%82owieka-w-Rybniku-jest-przeciw/365110193655046 ).
Opiekunkami grupy są: Aleksandra Roleder i Barbara Padula.