News

Ubezpieczenie na rok szkolny 2017/2018

29-08-2017 16:32

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW złożonych przez różne firmy ubezpieczeniowe.
Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A., reprezentowane przez Pana Damiana Grzegorzycę z firmy Bezpieczny.pl sp. z o.o.
Więcej informacji znajduje się w dokumencie  Informacje ogólne
Oferta ubezpieczenia AXA - bezpieczny.pl
Oferta ubezpieczenia Ergo Hestia