News

Stypendium szkolne

04-09-2017 19:10

DRODZY RODZICE,
Można składać wnioski na Stypendium Szkolne. Wnioski i wszelkie informacje są dostępne u pedagoga szkolnego, p. Joanny Szewczyk (gab. 621, I piętro lub tel.: 32 42 27 081 wew. 32) lub na stronie www.edukacja.rybnik.eu w zakładce stypendia.
Wniosek może składać każdy z udokumentowanym dochodem do 514,00zł na osobę najpóźniej do 12 września do gabinetu pedagoga (dochód z sierpnia. Nie wlicza się jednorazowych, celowych zasiłków czy 500+. Dokładny sposób obliczania dochodu został podany w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej).
Przyznana kwota to:
Dochód 0,00- 130,00zł= 124,00zł/m-c;
Dochód 130,01- 514,00zł= 99,20zł/m-c