News

Prelekcja nt. zapobiegania handlowi ludźmi

04-10-2017 11:28

W piątek 29 września gościem naszego liceum była Pani Marlena Brauner ze Straży Granicznej, która dla uczniów klas II i III poprowadziła prelekcję nt. zapobiegania handlowi ludźmi. Podczas spotkania przybliżono nam charakterystykę zjawiska, główne formy wykorzystywania oraz grupy ryzyka. Jednak przede wszystkim skupiliśmy się na tym, jak zapobiegać ...

handlowi ludźmi oraz jak rozpoznawać ofiary tego procederu. Oto kilka ważnych informacji i adresów do zapamiętania:
• Gdzie szukać bezpiecznej pracy? www.eures.praca.gov.pl
• Gdzie szukać pomocy? Na posterunku Policji, Straży Granicznej lub w fundacjach pozarządowych takich jak:
La Strada, Stowarzyszenie PO-MOC z Katowic, Fundacja You Can Free Us, Fundacja Dzieci Niczyje lub Fundacja ITAKA.
Współpracę ze Strażą Graniczną nawiązała opiekunka Szkolnej Grupy Praw Człowieka Aleksandra Roleder.