Historia

Historia Szkoły

Rozbudowa osiedla Nowiny spowodowała wzrost nie tylko liczby mieszkańców, ale także dzieci w wieku szkolnym. Przepełnione Szkoły Podstawowe nr 10 i 11 nie mogły w pełni realizować celów i funkcji placówek oświatowych. Zapadła decyzja budowy nowej 10-letniej powszechnej szkoły średniej. Projekt został opracowany przez Wojewódzką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych INWESTPROJEKT - GLIWICE. Głównym projektantem został mgr inż. arch. Waldemar Szonapa. Zaprojektowano 8-segmentowy obiekt a zadania inwestycyjne podzielono na trzy etapy:

I etap obejmował oddanie do użytku trzech segmentów - dwa dydaktyczne i jeden administracyjny z łącznikami. II etap przewidywał oddanie segmentu pracowni, sale gimnastyczne, aulę z hollem i łącznikami oraz ukształtowanie zewnętrze terenu tzw. małą architekturę. III etap to budowa basenu i hali widowiskowo-sportowej.

Cykl realizacji dwóch pierwszych etapów planowano na 46 miesięcy. Inwestorem zastała Międzyzakładowa Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z inspektorem nadzoru Zbigniewem Haliszem. Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego PW FADOM- ŻORY. Kierownikiem bodowy został mgr inż. Marek Dziewior.

W październiku 1980 roku położono fundament pod realizację I etapu i tym samym rozpoczęto budowę szkoły. W 1981 roku powołano pełnomocnika Wydziału Oświaty ds. wyposażenia i koordynacji prac związanych z bodowa szkoły, którym został mgr Józef Zahradnik. Równocześnie rozpoczęto starania o wyposażenie przyszłej placówki w podstawowy sprzęt, pomoce dydaktyczne, urządzenia audiowizualne itp. Zakupione wyposażenie magazynowano w orzepowickiej szkole.

Ta największa oświatowa inwestycja na południu Polski wzbudzała powszechne zainteresowanie władz miasta. Kilkakrotnie na budowie gościł Prezydent Rybnika. Zakończenie realizacji I fazy budowy szkoły nastąpiło 31 stycznia 1983 r. a już w lutym w oddanych salach lekcyjnych rozpoczęły się zajęcia szkolne. Uczniami nowej szkoły zostały dzieci Szkół Podstawowych nr 10 i 11 bez klas ósmych (klasom siódmym pozostawiono swobodę wyboru szkoły). W sumie w nowej szkole rozpoczęło naukę 1037 uczniów w 38 oddziałach: 9 klas I, 7 klas II, 6 klas III, 5 klas IV, 4 klasy V, 4 klasy VI, 3 klasy VII. Równocześnie zaczęły działać świetlica ze stołówką i SKKT.

W grudniu 1983 roku zakończono II etap budowy baz małej architektury. Całkowite przejecie szkoły od wykonawców miało miejsce 26 czerwca 1984 roku. Tym samym zakończono realizację dwóch pierwszych etapów. III etap budowy szkoły jeszcze nie został rozpoczęty (grudzień'2000). Łączna powierzchnia użytkowa szkoły wynosi 10337,6 m2 a kubatura 46084 m3. Mała architektura zajmuje 26482 m2, natomiast powierzchnia dróg, chodników i boiska liczy 3147m2. Łączny koszt budowy nowej szkoły wyniósł 402168000 zł. Wyposażenie szkoły i pomoce naukowe mają wartość 21897000 zł.