Kadra

Dyrekcja

- Dyrektor - mgr Paweł Kaszyca
- Wicedyrektor - mgr Radosław Gruchacz
- Wicedyrektor - mgr Dariusz Widawski

Kadra

Język polski
- Bokuniewicz Aneta
- Klonowska Ewa
- Kuczera Marta
- Motyka Mirosława
- Muś Marta
- Padula Barbara
- Słońska Beata
- Szynol-Kowacka Grażyna
- Tomala Natalia
- Węglarz Jolanta

Język angielski
- Gojny Izabela
- Kozieł Jagoda
- Mechel Monika
- Michalska Bożena
- Pukowiec Adrianna
- Roleder Aleksandra
- Reszel-Stronczek Żaneta
- Twarowska Anna

Język niemiecki
- Basista-Król Monika
- Karpińska Anna
- Witon Justyna
- Żyła Dorota

Język francuski
- Gramcow Krzysztof
- Malinowska Anna

Historia
- Atak Marek
- Bitman Grażyna
- Cyrulik Gabriel
- Gomola Adam
- Kuchta Dariusz
- Wużyńska-Tkocz Magdalena

Wiedza o społeczeństwie
- Bitman Grażyna
- Cyrulik Gabriel
- Gomola Adam
- Gramcow Krzysztof
- Kuchta Dariusz
- Podleśny Franciszek
- Wużyńska-Tkocz Magdalena

Matematyka
- Cyganek Zofia
- Herman Mirosława
- Kotusz Celina
- Łobodziec Anna
- Miera Agnieszka
- Stokowska Grażyna

Fizyka
- Herman Mirosława
- Kuczaty Danuta

Biologia
- Dudziak Grzegorz
- Kozaczuk Joanna
- Potyra Katarzyna

Chemia
- Dąb Alina
- Grabowska Teresa
- Gramcow Beata

Geografia
- Gruchacz Radosław
- Mencel Danuta
- Michalik Marek
- Jaworska Agnieszka

Informatyka
- Gramcow Beata
- Wziętek Marek

Podstawy przedsiębiorczości
- Mencel Danuta

Edukacja dla bezpieczeństwa
- Atak Marek
- Mechel Monika

Muzyka i zajęcia artystyczne
- Szutka Mirela

Technika
- Wziętek Marek

Wychowanie fizyczne
- Buchała Roland
- Cichecka Michalina
- Danel Remigiusz
- Frydecki Filip
- Gomola Adam
- Grabiec Karolina
- Kaszyca Paweł
- Lewoń-Sczansny Aleksandra
- Michalik Marek
- Mitura Rafał
- Skupień Krzysztof
- Widawski Dariusz

Trenerzy klas sportowych
- Buchała Roland
- Danel Remigiusz
- Janik Jan
- Kaszyca Paweł
- Mitura Rafał
- Widawski Dariusz
- Skupień Krzysztof

Wiedza o kulturze
- Padula Barbara
- Szutka Mirela
- Szynol-Kowacka Grażyna

Religia
- Korduła Paweł
- Sipko Izabela
- Tum Danuta
- ks. Eugeniusz Fórmanowski
- ks. Mariusz Krzyżowski
- ks. Tomasz Maciąg

Nauczyciele wspomagający
- Moskal Lidia
- Matuszewska Marta
- Wawrzyńczyk Ewelina

Pedagog szkolny
- Pogodzińska Nadia
- Szewczyk Joanna
- Rusnarczyk Anna

Biblioteka szkolna
- Babicz Irena
- Zerson - Wójcik Małgorzata