Informacje o szkole

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku

V Liceum Ogólnokształc±ce i Gimnazjum nr 6

O SZKOLE:
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku to doskonali nauczyciele, którzy są świetnymi pedagogami i ciekawymi ludzmi. Nasza szkoła to wspaniali, ambitni, otwarci i tolerancyjni młodzi ludzie oraz zawsze gotowi do pomocy i chętni do współpracy rodzice. Jesteśmy szkołą z możliwościami, dającą szansę na dobry start. Zainwestuj w siebie, wybierz lepsza przyszłość!

ATUTY NASZEJ SZKOŁY:
- Pozytywna atmosfera
- Dooświadczona i kreatywna kadra pedagogiczna
- Potwierdzenie jakości nauczania poprzez uzyskanie tytułów i certyfikatów
- Wysoka zdawalność na egzaminach zewnętrznych
- Wzorowa współpraca z rodzicami we wszystkich obszarach pracy szkoły
- W pełni skomputeryzowana szkoła
- Ogólnodostępna sieć wi-fi w całej szkole
- Dziennik elektroniczny
- Autorskie konkursy
- Bezpieczeństwo – pełen monitoring szkoły
- Codzienna opieka pielęgniarki szkolnej
- Ciekawe zajęcia pozalekcyjne
- Darmowe zajęcia specjalistyczne – logopeda, surdopedagog, eeg biofeedback
- Doskonała lokalizacja

Prawie 90% naszych absolwentów podejmuje dalsze kształcenie, wielu zdobyło już tytuł magistra b±dĽ kontynuuje naukę na studiach wyższychm m.in. na uniwersytetach: ¦l±skim, Jagiellońskim, Warszawskim, Wrocławskim, Poznańskim, na Politechnice ¦l±skiej, ¦l±skiej Akademii Medycznej, Akademii Sztuk Pięknych i wielu innych prestiżowych uczelniach.

V Liceum Ogólnokształc±ce to dobry start na studia wyższe...

BAZA SZKOŁY:
- jedyna w województwie ¶l±skim pracownia - filmoteki szkolnej z profesjonaln± cyfrow± sal± kinow±
- sale lekcyjne wyposażone w komputer z dostępem do internetu oraz projektor multimedialny lub tablicę interaktywn±
- komputerowa pracownia języków obcych
- biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym
- gabinet lekarski ze stała opiek± pielęgniarsk±
- aula, 2 sale gimnastyczne, siłownia
- sala taneczna,
- boisko ze sztuczn± nawierzchni± i o¶wietleniem
- zaplecze do odnowy biologicznej i analizy badawczo-naukowej
- pracownie do zajęć rewalidacyjnych
- pracownia do zajęć eeg biofeedback
- szkolny radiowęzeł
- stołówka i sklepik szkolny

PROJEKTY:
- Bajki obywatelskie (Swiss Contribution/CRIS)
- Projekt z klas±
- Zaadoptuj rzekę (Klub GAJA)
- Nienawi¶ć. Jestem przeciw
- Pal±ce słowa. Przeciwdziałanie mowie nienawi¶ci
- Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku
- Szkoła Przedsiębiorczo¶ci
- Szkoła Ucz±ca Się
- Szkoła z Klas± 2.0
- Wf z Klas± 2.0

WARSZTATY:
- Aktorskie
- Dziennikarskie (w radio i telewizji)
- Wokalne (emisja głosu, zespół wokalny Adagio)
- Malarskie
- Antydyskryminacyjne (działania na rzecz praw człowieka)
- Filmowe (koło filmowe, Mała Akademia Filmowa)
- Ekologiczne

WYMIANY, SZKOŁY PARTNERSKIE:
- Gimnazjum w Essen, Niemcy
- Szkoła Podstawowa w Egliszkach, Litwa
- Wymiany międzynarodowe: Turcja i Meksyk

SPORT:
- Udział w turniejach szkolnych i rozgrywkach klubowych
- Obozy sportowe: letni i zimowy

WYCIECZKI:
- Dydaktyczne (Szlakiem Młodej Polski, Szlakiem sztuki współczesnej)
- Integracyjne (Rowerem do Rud Wielkich)
- zagraniczne (Berlin)
- Turystyczno-krajoznawcze (Barokowo na Dolnym ¦l±sku, Park Rozrywki Energylandia)

AUTORSKIE KONKURSY:
- Ogólnopolski Konkurs Literacki pod patronem Prezydenta Miasta Rybnika
- Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej "Superstar"
- Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

- Rybnicki Konkurs Wiedzy o PRL
- Rybnicki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "Moja Europa" pod patronatem Europosła Bolesława Piechy

ZAJĘCIA DODATKOWE:
Szczegółowa oferta zajęć pozalekcyjnych w bież±cym roku szkolnym znajduje się w zakładce "Po lekcjach"

V LO WYRÓŻNIA Z TŁUMU
W G6 POKONASZ BARIERY