Samorząd

Samorząd uczniowski 2014-2015

V Liceum Ogólnokszałcące:

- Przewodniczący - Natalia Syrek
- Zastępca - Natalia Sauer

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
- Marek Atak

Samorząd uczniowski 2013-2014

V Liceum Ogólnokszałcące:

- Przewodniczący - Eliza Szutka
- Zastępca - Przemysław Piechaczek

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
- Alina Dąb

Samorząd uczniowski 2012-2013

V Liceum Ogólnokszałcące:

- Przewodniczący - Artur Nowak
- Zastępca - Kinga Kubiak
- Sekretarz - Patrycja Klenot

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
- Alina Dąb

Samorząd uczniowski 2010-2011

V Liceum Ogólnokszałcące:

- Przewodniczący - Klaudia Wilim
- Zastępca - Anna Czarnota
- Sekretarz - Magdalena Skaba

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
- Aneta Bokuniewicz

Samorząd uczniowski 2009-2010

V Liceum Ogólnokszałcące:

- Przewodniczący - Judyta Okaj
- Zastępca - Arkadiusz Gaszka
- Sekretarz - Magdalena Kelner

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
- Aneta Bokuniewicz

Samorząd uczniowski 2009-2010

Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi:

- Dominik Tomica
- Kinga Kubiak
- Aleksandra Truszkowska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
- Grażyna Bitman

Samorząd uczniowski 2006-2007

V Liceum Ogólnokszałcące:

- Przewodniczący - Mateusz Kozłowski
- Zastępca - Szymon Tkocz
- Sekretarz - Mateusz Śpiewok

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
- Aneta Bokuniewicz

.