Twórczość

Praca Nikoli Wrzołek

Klasa IA

Temat pracy: „I had a dream – miałem sen, marzenie…” (Przeczytaj)

Praca Nikoli Wrzołek

Klasa IA

Temat pracy: "Zobaczyć to, co niewidzialne" – recenzja filmu "Dekalog I" (Przeczytaj)

Praca Nikoli Wrzołek

Klasa IA

Temat pracy: Wiersz promujący V LO (Przeczytaj)

Praca Tomasza Wojaczka

Klasa IIIA

Temat pracy: "My, dzieci sieci. Jacy jesteśmy" – esej (Przeczytaj)

Praca Dominiki Śliwy

Klasa IIIA

Temat pracy: „Wystarczy uwierzyć” – projekt scenariusza musicalu (Przeczytaj)

Praca Nikoli Wrzołek

Klasa IIA

Temat pracy: Bohaterowie literaccy i filmowi o skomplikowanej i niejednoznacznej naturze. (Przeczytaj)

Praca YASMEEN PHULPOTO

Klasa IIA

Temat pracy: „Każdy człowiek ma jakieœ dobre strony. Trzeba tylko przekartkować te złe” (Przeczytaj)