Losowe zdjęcia:
    09 13 47 7 2e1 IMG_7257 8 14
    Promo Video:
Posłuchaj PROMO AUDIO
DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE
28.04.2019 11:00

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem roku szkolnego dni 29-30 kwietnia (poniedziałek-wtorek) oraz 2 maja (czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora ZS 3 w Rybniku. W tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna w godzinach 7.00-16.00.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku

Wersja językowa strony: