Losowe zdjęcia:
    2 15 46104286_1389431021192984_5193532578115616768_n received_253356995335800 56 30 24 6
    Promo Video:
Posłuchaj PROMO AUDIO
INFORMACJA DLA RODZICÓW
05.04.2019 4:00

Informujemy, że jeżeli strajk pracowników oświaty dojdzie do skutku, to od dnia 8 kwietnia 2019r. odwołane zostaną wszelkie zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo- wychowawcze (włącznie ze świetlicą) w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku, z uwagi na brak możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom i wychowankom. Jednocześnie informujemy, że rodzicom przysługuje zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8. Strajk potrwa do odwołania.

Wersja językowa strony: