Witamy na nowej stronie Zespółu Szkół nr 3!
  Losowe zdjęcia:
  34c IMG_4740 IMG_4768 IMG_5931 DSC_1038 11-11-2017-03 IMG_0562 1
  Promo Video:
Posłuchaj PROMO AUDIO
Oferta edukacyjna 2018/2019

Z dniem 1 września 2018 roku przy akceptacji Prezydenta Miasta oraz z inicjatywy Kejza Team, RMKS Rybnik i RKP ROW Rybnik w Szkole Podstawowej nr 31 Mistrzostwa Sportowego w Rybniku zostanie utworzona interdyscyplinarna klasa sportowa. Mając na względzie regionalne tradycje sportowe, bazę i zaplecze szkoleniowe, a przede wszystkim troskę o wszechstronny rozwój psychofizyczny i motoryczny młodego pokolenia zdecydowaliśmy, iż dyscyplinami objętymi programem szkoleniowym będą: judo, lekkoatletyka oraz piłka nożna.

Ukierunkowany program szkolenia sportowego, ma na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień uczniów w wyżej wymienionych dyscyplinach sportu. Ustalono tygodniowy dziesięciogodzinny wymiar zajęć wychowania fizycznego. W ramach tych godzin realizowana będzie podstawa programowa (3godz./tydz.), przewidziana w ramowym planie nauczania dla klasy 1 szkoły podstawowej i równolegle wdrażany będzie program szkolenia sportowego (7godz./tydz. = 2godz. judo + 2godz. lekkoatletyka + 2godz. piłka nożna + 1godz. rytmika).

Zespół Szkół od wielu lat bierze na siebie odpowiedzialność prowadzenia klas sportowych na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, a od roku także na poziomie szkoły podstawowej (klasy 4-7). Tworzymy uzdolnionej młodzieży właściwe warunki do rozwijania swoich talentów i pasji, a także zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszej nauki. Bardzo dobre wyniki dydaktyczne uczniów klas sportowych, ich pierwsze sukcesy sportowe i pozytywna współpraca z Rodzicami potwierdzają, iż podjęta inicjatywa przekłada się na realne korzyści dla naszych uczniów.

Zapraszamy Uczniów i ich Rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Szkoła dysponuje odpowiednią bazą treningową i wysokiej klasy sprzętem sportowym.

Dyrekcja szkoły i kadra pedagogiczna stworzy uczniom klasy sportowej najlepsze warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Oferujemy:

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • możliwość wyboru dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • naukę języka obcego,
 • odpowiednią bazę treningową,
 • możliwość prowadzenia zajęć na pływalni krytej (w cyklu trzyletnim),
 • udział w systemie współzawodnictwa sportowego (zawody miejskie, wojewódzkie, ogólnopolskie),
 • organizację zgrupowań, obozów kondycyjnych i rekreacyjno-sportowych,

a w przypadku klas 1-3 SP – “Zielona Szkoła na sportowo”.

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować medali igrzysk olimpijskich ani też tytułów mistrzowskich, ale hołdując maksymie “W zdrowym ciele zdrowy duch” zapewniamy harmonijny rozwój osobowości młodego człowieka. Stwarzamy możliwości kształtowania zdolności intelektualnych oraz talentów sportowych. Budzimy ducha czystej sportowej rywalizacji. Atmosfera i dobra zabawa to nasze atuty.

Postaw na sport! Daj nam szansę!

Wersja językowa strony: