Losowe zdjęcia:
  II a DSC_1083 23 46 pi1 22 2 2a4
  Promo Video:
Posłuchaj PROMO AUDIO
Nasi pedagodzy

mgr Nadia Pogodzińska – absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika rewalidacyjna ze specjalnością pedagogika terapeutyczna. Uzyskała dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych z oligofrenopedagogiki,  wczesnego  i całożyciowego  wspomagania rozwoju i edukacji oraz rewalidacji uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, a także na kursie kwalifikacyjnym z terapii pedagogicznej. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych.  Od 2010 r. pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, prowadząc zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia z zakresu terapii behawioralnej.

GODZINY PRACY gabinet 621 (I piętro)

Poniedziałek 9.50 – 13.50
Wtorek 9.00 – 10.35  oraz 11.35 – 17.00
Środa 9.35 – 10.35 oraz 11.50 – 14.50
Czwartek 9.50 – 13.50
Piątek 9.50 – 12.50

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UMÓWIENIA SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ W DOWOLNYM DLA PAŃSTWA TERMINIE, NA KTÓRY MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ TELEFONICZNIE: 324227081 wew. 32 bądź przez dziennik elektroniczny.

 

Anna Rusnarczyk –  magister pedagogiki, specjalizacja praca socjalna i opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyłam również kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, który uprawnia mnie do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz wspomagających z uczniami niepełnosprawnymi. Prowadzę zajęcia EEG Biofeedback z dziećmi.

GODZINY PRACY

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UMÓWIENIA SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ W DOWOLNYM DLA PAŃSTWA TERMINIE, NA KTÓRY MOŻNA OMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE: 32 42 27 081 wew. 35 bądź poprzez dziennik elektroniczny

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ZAWSZE WTEDY, GDY:

 • Pojawiają się trudności w nauce Waszego dziecka;
 • Pojawiają się trudności wychowawcze;
 • Potrzebują Państwo rozmowy/ rady/ wsparcia;
 • Znaleźli się Państwo w trudnej/ kryzysowej sytuacji i nie wiedzą gdzie udać się po pomoc;
 • Znaleźli się Państwo w trudnej sytuacji materialnej;
 • Macie Państwo ciekawe pomysły dotyczące naszej współpracy i pracy szkoły;
 • Chcecie się podzielić sukcesem/ radością 😉

Wersja językowa strony: