Losowe zdjęcia:
    7 IMG_0725 (2) IMG_1163 2018/2019 43 7 64931477_1563303187139099_8125422909591126016_n 2
    Promo Video:
Posłuchaj PROMO AUDIO
Szanowni Rodzice i Uczniowie ZS3 w Rybniku.
16.03.2020 12:27

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu placówek oświatowych wszyscy nauczyciele zostali zobowiązani do przygotowywania i przesyłania treści programowych/zadań dla uczniów w formie elektronicznej.

 

Materiały będą przekazywane przez dziennik elektroniczny. Wszystkie wpisy będą dokonywane w zakładce „Zadania domowe”. Uczniów zobowiązuję do zapoznawania się z zamieszczonymi informacjami w dzienniku elektronicznym oraz realizacji zadań zleconych przez nauczycieli. Proszę Rodziców o kontrolowanie tego procesu oraz o regularne sprawdzanie informacji publikowanych w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele nie wykluczają również postawienia ocen z przerobionego samodzielnie materiału, czy to po powrocie do szkoły czy w formie testów online lub w innej formie.

 

Ponadto bardzo proszę również o bieżące dyscyplinowanie swoich dzieci, aby w czasie zawieszenia zajęć szkolnych nie opuszczały miejsca zamieszkania bez ważnego powodu.

 

Rodzice lub uczniowie, którzy nie posiadają jeszcze konta na dzienniku elektronicznym proszeni są o przesłanie na adres: agnieszka.miera@zs3.rybnik.pl swojego adresu email razem ze swoim imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczeń uczęszcza. Takie konto zostanie utworzone.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
Paweł Kaszyca

Wersja językowa strony: