Losowe zdjęcia:
    08 wyc_warsz_08 50 9 28 34 58822269_1516278538508231_6116250939532771328_n 7
    Promo Video:
Posłuchaj PROMO AUDIO
Szanowni Rodzice,
20.08.2019 7:30

Informujemy, że rodzice, którzy w własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej mogą z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu.

 

Wniosek znajduje się w zakładce Dla Rodziców/Dokumenty do pobrania .

Wersja językowa strony: