Losowe zdjęcia:
    IMG_4799 2 6 25 40 7 63118151_1552840771518674_4678914119309459456_n studn18_022
    Promo Video:
Posłuchaj PROMO AUDIO
UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE UCZNIÓW ZS 3 W RYBNIKU
11.03.2020 12:59

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu placówek oświatowych informuję, że:

  • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone na okres od 12.03 do 25.03.2020 r.
  • w dniach 12-13.03.2020 na terenie szkoły będą jedynie prowadzone zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej.

Podczas w/w przerwy w zajęciach szkolnych uczniowie nie powinni opuszczać swojego miejsca zamieszkania! Dni tych nie należy traktować jako dodatkowe ferie lub dni wolne.

 

Informuję również rodziców, którzy będą się ubiegać o zasiłek opiekuńczy  (14 dni) nad dziećmi do lat 8, że odpowiednie formularze są dostępne na stronie:

 

 https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy

 

 

W okresie 12.03.-25.03.2020 r. sekretariat szkoły będzie pełnił dyżur w godzinach 8.00-15.00.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku

                                                                   Paweł Kaszyca

 

Wersja językowa strony: