Losowe zdjęcia:
    41 22 25 18 3 2d19 26 M_Niepodlegla_03
    Promo Video:
Posłuchaj PROMO AUDIO
Zaproszenie do udziału w konkursie
02.02.2018 7:40

konkursliteracki2V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku serdecznie zaprasza do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim skierowanym do uczniów klas 7 szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Zasadniczo wszędzie, gdzie stoisz, jest środek świata.” (Black Elk) JAK WYGLĄDA MAPA ŻYCIA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY? Może być on rozwinięty w dowolnej formie literackiej. Do 28 marca 2018r. należy nadesłać pracę (lub dostarczyć osobiście) na adres: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki, ul. Orzepowicka 15 a, 44-217 Rybnik, koniecznie z dopiskiem na kopercie „Konkurs literacki”. Prace konkursowe powinny być napisane czcionką 12 Times New Roman i nie przekraczać 4 stron wydruku. Prace powinny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem) i wiekiem autora.

Wersja językowa strony: