Losowe zdjęcia:
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20171107_095550 12 8 25 1 289333317_373446378006831_1220628118400945029_n Dz_JO_02
    https://www.facebook.com/MRMRybnika
    mrm
Posłuchaj PROMO AUDIO
UWAGA!
16.08.2022 9:41

Przypominamy, że maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym tj. 23 sierpnia 2022 r. (wtorek, godz. 09:00)Poniżej znajduje się również harmonogram egzaminów poprawkowych dla uczniów liceum.

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na zakup podręczników
11.08.2022 9:52

Drodzy rodzice, pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2022/2023
w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników”, można ubiegać się
o dofinansowanie na wyżej wymienione materiały edukacyjne dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aby otrzymać pomoc, należy złożyć wniosek wraz z kopią orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. Wnioski znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: dla rodziców-dokumenty do pobrania.

Bardzo proszę, aby wypełnione druki składać do dnia 06.09.2022r. w gabinecie pedagoga szkolnego.

Szczegółowe informacje znajdują się w

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2022
01.07.2022 8:00

W dniu 5 lipca 2022 od godziny 8.30 w serwisie ZIU dostępne będą wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 5 lipca 2022r. od godziny 12.00.

Po odbiór należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości.

W razie braku możliwości osobistego odbioru świadectwa, można pisemnie upoważnić inną osobę – wzór upoważnienia w poniższymMaturzyści, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych,
a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek, godz. 09:00)


Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. 

Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022.
01.07.2022 7:48

Informujemy, że uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej wyniki.edu.pl od 1 lipca br. od godziny 10:00.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika), należy zalogować się za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Logowanie do ZIU będzie możliwe dopiero w dniu publikacji wyników.

Link logowania do ZIU

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły od piątku 8 lipca 2022r. od godziny 9.00.

Po odbiór należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości.

W razie braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia, można pisemnie upoważnić inną osobę – wzór upoważnienia w poniższym załączniku.

Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika i Rybnicki Prymus 2022 – uczniowie ZS3 nagrodzeni!
25.06.2022 11:14

21 czerwca 2022r. w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyły się uroczystości wręczeń Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika i tytułu „Rybnickiego Prymusa”.

Wśród wyróżnionych Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika, za wybitne osiągnięcia w nauce w tym roku szkolnym, znaleźli się nasi uczniowie: Dominika Gronert z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki oraz Wojciech Ryszka ze Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 31.

Tytuły „Rybnickich Prymusów” w kategorii sport za szczególne osiągnięcia,
w tym za zajęcie 2 miejsca w Finale Wojewódzkim Licealiady w koszykówce dziewcząt, otrzymały uczennice V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki:

Nicola Banaś (3Dg), Nicola Bryksy (3Fsp), Kinga Bugdol (1Esp), Martyna Flak (2Bsp), Julia Góra (3Dg), Natalia Holesz (3Asp), Aleksandra Kask (2Bsp), Klaudia Keller (1Asp), Oliwia Keller (2Asp).

Opiekunami dziewczyn byli: Filip Frydecki i Marek Michalik.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

23.06.2022 12:32

Wersja językowa strony:

Skip to content