Losowe zdjęcia:
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20171107_095550 12 8 25 1 289333317_373446378006831_1220628118400945029_n Dz_JO_02
    https://www.facebook.com/MRMRybnika
    mrm
Posłuchaj PROMO AUDIO
25.05.2023 10:02

Zaprŏszōm wszyjskich, kerzi gŏdajōm po naszymu i jeszcze chcieliby spróbowac po naszymu pisać na 9. Ślōnskij Diktand, w sobotã 27 mŏj.

Na zabytkowyj Hoymgrubie Ignacy we Rybniku bydzie szło sie pôprōbować we ślōnskij gŏdce. Diktand, kerego jeżech autorkōm, przeczytōm po naszymu nojlepij jak poradza.

Przijdźcie, sprōbujcie, wygrejcie fest gryfne nadgrody!!!

Beata Szołtysek


Wszyjsko zacznie sie ô 14.00 we sali kōnferyncyjnej rozdowaniym geszynkōw dlo bajtli, kerzy śpiywali pieśniczki po ślōnsku i ô Ślōnsku.

Ô 14.00 tyż bydymy zapisować uczestnikōw na IX Diktand Godki Ślōnskij, kery zacznie sie ô 15.00. Wszyjsko to pod Patrōnatym Prezidynta miasta Rybnika Piotr Kuczera. Bydōm tyż sponsory – ojroposeł Łukasz Kohut, przewodniczōnco Śląska Partia Regionalna ŚPR dr Ilona Kanclerz.

Na placu pudzie kupić ksiōnżki, kere bydzie sprzedowoł Pyjter Długosz ze Silesia Progress – śląskie wydawnictwo, a tyż pisorz Jerzy Buczyński.

Ôgłoszynie wynikōw kole 18.00.

Bydzie tyż pełno atrakcjów takich jak: Teatr Lalek Marka Żyły , eli tyjater SAFO, pokaz mody gala boksu prelekcje historyczne i zwiydzani gruby

ATRAKCJE STAŁE:

  • wystawa strojów
  • dioramy rekonstruktorów
  • zabawy retro
  • kataryniarz

https://fb.me/e/Ouq2B8zg

https://fb.watch/kH3yBEYVsr/

Wersja językowa strony:

Skip to content