Losowe zdjęcia:
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20171107_095550 12 8 25 1 289333317_373446378006831_1220628118400945029_n Dz_JO_02
    https://www.facebook.com/MRMRybnika
    mrm
Posłuchaj PROMO AUDIO
Informacje ogólne o projekcie

Od 1 września 2017 roku nasza szkoła  rozpocznie realizację dwuletniego projektu w ramach programu Erasmus Plus w sektorze Edukacja Szkolna. Jest on skierowany do uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum oraz nauczycieli. Projekt zatytułowany „Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych” będzie obejmował współpracę z hiszpańską szkołą  La Salle La Estrella  położoną w miasteczku San Asensio w samym sercu regionu La Rioja. Jest to niewielka szkoła prywatna o profilu ogólnokształcąco – zawodowym ukierunkowanym na uprawę winorośli i hodowlę zwierząt. Szkoła liczy 100 uczniów w wieku 12- 16 lat i zatrudnia 12 nauczycieli.

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotów przyrodniczych i poprzez jego wdrożenie poprawa wyników nauczania i  wykształcenie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych,, w tym wpływu żywienia na zapobieganie chorobom nowotworowym. Wspólnie chcemy pokazać uczniom, w jaki sposób obliczyć bilans energetyczny dziennej dawki spożycia produktów, jak stworzyć zdrowy jadłospis zawierający wszystkie niezbędne elementy z uwzględnieniem nawyków żywieniowych Polski i Hiszpanii. Projekt ten pozwoli podnieść kompetencje uczniów naszych szkół z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych, co zaowocuje lepszymi wynikami na egzaminach zewnętrznych. Wymiana uczniowska wzbogaci słownictwo, sprawi, że młodzież będzie miała kontakt z żywym językiem w codziennych sytuacjach, będzie miała okazję zaznajomić się z kulturą i zwyczajami krajów partnerskich. Celem projektu jest również poszerzenie umiejętności interpersonalnych, w tym pracy w zespole, zarządzania czasem, korzystania z różnorodnych technik informacyjnych.

Działania projektowe obejmują również tygodniowe wymiany uczniowskie, dwie w Hiszpanii i dwie w Polsce. Pierwsza z nich to wyjazd 8 uczniów do szkoły hiszpańskiej w listopadzie 2017 roku.

Wszyscy uczniowie mają równe szanse i mogą wziąć udział w rekrutacji, jaka zostanie przeprowadzona wśród chętnych przed wizytą. Szczegóły będą podane na zebraniach z rodzicami oraz zamieszczane na stronie internetowej szkoły i tablicach informacyjnych.

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– uczniowie muszą brać czynny udział w realizacji działań projektowych

– uczniowie muszą wykazać się podstawową znajomością języka angielskiego, umożliwiającą codzienną komunikację

– uczniowie powinni wykazywać zainteresowanie kulturą innego kraju i wykazywać gotowość do zintegrowania sie z nowym środowiskiem w kraju goszczącym 

– uczniowie powinni dążyć do rozwijania własnych umiejętności, być aktywnym i identyfikować sie z celami i zasadami programu, wykazywać chęć pracy w grupie

– uczniowie powinni przestrzegać norm i zasad dobrego zachowania.

Poszczególne kryteria rekrutacji będą sprawdzane w następujący sposób:

– konkurs z j. angielskiego przeprowadzony na podstawie wcześniej przekazanych materiałów i przeprowadzony w formie ustnej,

– konkurs wiedzy o Hiszpanii na podstawie materiałów dostarczonych przez szkołę partnerską i zaprezentowanych wcześniej uczniom,

– zebranie opinii o uczniach od rodziców, wychowawców i pedagoga szkolnego

Joanna Kozaczuk

Adrianna Pukowiec

Jagoda Kozieł

samasensio

Wersja językowa strony:

Skip to content