Losowe zdjęcia:
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20171107_095550 12 8 25 1 289333317_373446378006831_1220628118400945029_n Dz_JO_02
  https://www.facebook.com/MRMRybnika
  mrm
Posłuchaj PROMO AUDIO
Nasi pedagodzy

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

                                                                                                              (Janusz Korczak)

PRZED WIZYTĄ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH U PEDAGOGA SZKOLNEGO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UZGODNIENIA TERMINU SPOTKANIA.

Pani Nadia Pogodzińska sprawuje opiekę nad uczniami we wszystkich klasach szkoły podstawowej oraz w klasach drugich liceum po szkole podstawowej.

mgr Nadia Pogodzińska – absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika rewalidacyjna ze specjalnością pedagogika terapeutyczna. Uzyskała dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych z oligofrenopedagogiki,  wczesnego  i całożyciowego  wspomagania rozwoju i edukacji oraz rewalidacji uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, a także na kursie kwalifikacyjnym z terapii pedagogicznej. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych.  Od 2010 r. pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, prowadząc zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia z zakresu terapii behawioralnej.

Pedagog3

PRZED WIZYTĄ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH U PEDAGOGA SZKOLNEGO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UZGODNIENIA TERMINU SPOTKANIA.

Pani Anna Rusnarczyk sprawuje opiekę nad uczniami we wszystkich  klasach liceum za wyjątkiem klas drugich liceum po szkole podstawowej.

Anna Rusnarczyk –  absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku pedagogika ze specjalnością praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza. Uzyskała dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych z edukacji i rewalidacji uczniów z autyzmem/zespołem Aspergera, a także na kursie kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki. Ukończyła szkolenie z EEG Biofeedback I stopnia. Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje na różnego typu kursach i szkoleniach.  Jest szczególnie zaangażowana w opiekę nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ZAWSZE WTEDY, GDY:

 • pojawiają się trudności w nauce Waszego dziecka;
 • pojawiają się trudności wychowawcze;
 • potrzebują Państwo rozmowy/ rady/ wsparcia;
 • znaleźli się Państwo w trudnej/ kryzysowej sytuacji i nie wiedzą gdzie udać się po pomoc;
 • znaleźli się Państwo w trudnej sytuacji materialnej;
 • macie Państwo ciekawe pomysły dotyczące naszej współpracy i pracy szkoły;
 • chcecie się podzielić sukcesem/ radością 😉

Wersja językowa strony:

Skip to content