Losowe zdjęcia:
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20171107_095550 12 8 25 1 289333317_373446378006831_1220628118400945029_n Dz_JO_02
  https://www.facebook.com/MRMRybnika
  mrm
Posłuchaj PROMO AUDIO
Regulamin biblioteki
 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku mogą korzystać wszyscy uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki i Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku oraz nauczyciele i pracownicy administracji tych placówek, a także rodzice/ prawni opiekunowie uczniów ZS 3.
 2. Zapisu czytelników dokonuje nauczyciel-bibliotekarz w oparciu o dane osobowe z dzienników lekcyjnych lub dowodów osobistych.
 3. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić bibliotekarza o zmianie klasy lub odejściu ze szkoły, a w przypadku rodziców/opiekunów prawnych o zmianie miejsca zamieszkania (jeśli takie zmiany nastąpiły).
 4. Czytelnik wypożycza książki osobiście.
 5. Samowolne przekazywanie wypożyczonych książek innej osobie jest zabronione.
 6. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczoną książkę. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest odkupić tę samą lub inną wyznaczoną przez bibliotekarza książkę.
 7. Książki wypożycza się na czas określony:
  • podręczniki – na cały rok szkolny,
  • lektury niewielkiej objętości – na 2 tygodnie,
  • lektury obszerniejsze – na 3 tygodnie.
 8. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 książki.
 9. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nie innych zamówień, może uzyskać prolongatę na następny okres pod warunkiem, że poprosi o to przed upływem terminu zwrotu.
 10. Wypożyczone książki należy szanować.
 11. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza.
 13. Nie wypożycza się do domu książek z księgozbioru podręcznego oraz map i atlasów.
 14. Na cztery tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik ma obowiązek zwrócić wszystkie wypożyczone książki do biblioteki.
 15. Nieprzestrzeganie regulaminu pociąga za sobą utratę praw korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej.

ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ dnia 9 listopada 2015 r.

Wersja językowa strony:

Skip to content