Losowe zdjęcia:
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20171107_095550 12 8 25 1 289333317_373446378006831_1220628118400945029_n Dz_JO_02
  https://www.facebook.com/MRMRybnika
  mrm
Posłuchaj PROMO AUDIO
Regulamin czytelni
 1. Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
 2. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i rodzic.
 3. Do czytelni należy wchodzić bez wierzchniego okrycia.
 4. W czytelni obowiązuje cisza.
 5. Korzystający z czytelni wpisuje się „do zeszytu odwiedzin”.
 6. W czytelni można korzystać:
 7. samodzielnie z księgozbioru podręcznego i czasopism znajdujących się na regałach otwartych,
 8. z innych zbiorów za pozwoleniem nauczyciela-bibliotekarza.
 9. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta:
 10. nie wolno ich z czytelni wynosić,
 11. nie wolno ich niszczyć (robić notek na marginesach, zaginać kartek, podkreślać, wycinać itp.),
 12. zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 13. Przed opuszczeniem czytelni należy:
 14. zwrócić czytane książki bibliotekarzowi,
 15. czasopisma odnieść na ustalone miejsca.
 16. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki uczeń powinien odkupić względnie ofiarować inną, uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.
 17. Zbiory czytelni stanowią własność społeczną, którą powierza się opiece czytelników.
 18. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko 1 osoba.
 19. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 20. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone.
 21. Nie wolno tworzyć i eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 22. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy itp.).
 23. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w czytelni własnych wymiennych nośników pamięci. Użycie ich możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.
 24. Uczeń korzystający z komputera ponosi odpowiedzialność materialną za użycie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Powinien poinformować nauczyciela o opuszczaniu stanowiska komputerowego.
 25. Troska o ład i estetykę czytelni należy do powinności wszystkich Czytelników.

ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ z dnia 9 listopada 2015 roku.

Wersja językowa strony:

Skip to content