Losowe zdjęcia:
    21 IMG_0524 14 IMG_1030(1) 58704184_1516277855174966_5222590398400036864_n 1 5 Dz_JO_02
    https://www.facebook.com/MRMRybnika
    mrm
Posłuchaj PROMO AUDIO
Szanowni Rodzice. Drodzy Uczniowie.
26.04.2021 5:12
  1. Ze względu na konferencję Rady Pedagogicznej w dniu 27 kwietnia 2021r. lekcje będą trwały do godziny 14:35.
  2. W dniu 27 kwietnia (wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami. Zebrania odbędą się w formie zdalnej o godz. 17:00. Od godz. 17:00 do 19:00  – dyżur nauczycielski.
  3. Przypominam, że dni 4 – 7 maja pozostają dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora szkoły (zgodnie z Zarządzeniem nr 2 z dnia 7.09.2020r.) – są to dni, kiedy odbywać się będą egzaminy maturalne w reżimie sanitarnym. W tych dniach będzie funkcjonować jedynie świetlica szkolna dla uczniów, których rodzice zostali wymienieni w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  4. Harmonogram wydawania świadectw uczniom klas maturalnych zostanie opublikowany w dniu 28 kwietnia (środa).

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.
Dyrektor Szkoły Paweł Kaszyca

Wersja językowa strony:

Skip to content