Losowe zdjęcia:
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20171107_095550 12 8 25 1 289333317_373446378006831_1220628118400945029_n Dz_JO_02
    https://www.facebook.com/MRMRybnika
    mrm
Posłuchaj PROMO AUDIO
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2024
04.07.2024 8:30

W dniu 9 lipca 2024 od godz. 8:30 w serwisie ZIU dostępne będą wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 
9 lipca 2024r. od godziny 12.00.

Po odbiór należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości.

W razie braku możliwości osobistego odbioru świadectwa, można pisemnie upoważnić inną osobę – wzór upoważnienia w poniższym

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych,
a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 20 sierpnia 2024r. (wtorek, godz. 09:00)
  • część ustna – 21 sierpnia 2024r. (środa, wg ustalonego przez Dyrektora szkoły harmonogramu)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 16 lipca br. 

Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Wersja językowa strony:

Skip to content